Serwis | Wentair

serwis

Dlaczego nasz serwis?

Świadczymy usługi serwisowe dla urządzeń wentylacji i klimatyzacji. Zapewniamy możliwie jak najkrótsze terminy realizacji, ponieważ mamy świadomość jak ważne jest sprawne funkcjonowanie tego typu rozwiązań. Wykonywane przez przez nas czynności serwisowe i konserwacyjne pozwolą na zminimalizowanie ilości usterek co wpłynie korzystnie na zmniejszenie kosztów napraw urządzeń.


Przeprowadzane czynności serwisowe:
• Czyszczenie filtrów lub wymiana fizelizy w filtrach powietrza;
• Czyszczenie wymienników ciepła;
• Naprawy eksploatacyjne -(np, uzupełnienie(podklejenie) izolacji uzupełnienie czynnika chłodniczego;
• Testowanie nastawników , urządzeń we wszystkich trybach pracy(chłodzenie/ grzanie/wentylacja);
• Kontrola szczelności instalacji: miedzianych, kondensatu wody lodowej i grzewczej;
• Pomiary temperatury w funkcjach(chłodzenia, grzania)


Cennik urządzeń